Välkommen till FMV:s visslarfunktion

Välkommen till FMV:s visslarfunktion

Du kan anmäla på två olika sätt: 


 • Ring till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08.00-16.30.
  Tel: 0774 10 36 44
 • Fyll i formuläret på anmälningssidan. Du kommer dit genom att klicka på knappen "Anmäl ditt ärende här"


Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Ditt namn (Frivilligt).
 • Kontaktinformation (Frivilligt, e-postadress eller telefonnummer).
 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter"" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

En visslarfunktion är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som rör:

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning eller förfalskning.
 • Korrupt beteende som missbruk av ställning.
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • Allvarliga miljöbrott.
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
 • Allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen.

En visslarfunktion är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål.

Vem kan anmälas

Det går endast att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom FMV.


Så hanteras din anmälan

 1. Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för alla anmälningar.
 2. Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer. Detta nummer ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter.
 3. Om du har valt att inte vara anonym tar Interaktiv Säkerhet bort personrelaterad information innan anmälan skickas vidare till FMV. Det utgör ett led i FMV:s arbete i att förhålla sig objektiv när myndigheten tar ställning till en anmälan. Den ursprungliga anmälan finns kvar hos Interaktiv Säkerhet.
 4. Ärendet skickas sedan vidare till FMV som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från FMV och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in.

Interaktiv Säkerhet registrerar inga IP-adresser.

Uppgifter som kommer in till FMV betraktas som allmän handling. Det gäller även de uppgifter som kommer in till FMV:s samarbetspartner Interaktiv Säkerhet.

Du kan välja att vara anonym genom att inte lämna några personuppgifter i din anmälan.