Frågor & Svar

Varför har FMV infört en visslarfunktion?

 • Vi inför en visslarfunktion för att skapa möjlighet att påtala allvarliga oegentligheter som exempel korruption, mutor och jäv, för att skydda medarbetare och organisation.

Vad har Interaktiv Säkerhet för uppgift?

 • Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för FMV:s visslarfunktion. Det innebär att de har som uppgift att hantera alla inkommande ärenden och se till så att den som anmäler förblir anonym mot FMV. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

 • En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos FMV. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon utomstående.

Vad kan man anmäla?

 • En visslarfunktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter inom en organisation. Det kan exempelvis vara mutor, bestickning, bedrägeri eller förfalskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön. Om du är osäker på om din anmälan innefattas av detta, kan du ändå skicka in den. Det är dock inte säkert att det sker någon utredning om FMV bedömer att det inte är ett visslarärende. Funktionen får absolut inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd hos FMV.

Vem kan man anmäla?

 • Enligt personuppgiftslagen kan en visslarfunktion endast användas för att anmäla händelser som gäller personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom organisationen.

Vem utreder min anmälan?

 • FMV har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i visslarsystemet så att endast en särskild intern organisation, Etikrådet, får ta del av uppgifterna. Etikrådet gör en bedömning av hur din anmälan ska behandlas. Beroende på ärendets art kan det leda till att en utredning inleds. Etikrådet avgör vem som bör göra utredningen. 

Finns det risk för att mina personuppgifter lämnas till FMV?

 • FMV är en statlig myndighet och uppgifter som kommer in till FMV betraktas som allmän handling. Interaktiv Säkerhet är FMV:s samarbetspartner och därför betraktas även uppgifter som kommer in till Interaktiv Säkerhet som allmän handling. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du kan alltid välja att utelämna personliga uppgifter när du gör din anmälan.

Kan jag vara anonym?

 • Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. 

Varför skulle jag vilja lämna person- och kontaktuppgifter i min anmälan?

 • I vissa fall kan det behövas mer information än du lämnat i din anmälan för att FMV ska kunna göra en utredning. Har du lämnat kontaktuppgifter kan Interaktiv Säkerhet kontakta dig för att ställa kompletterande frågor.

Hur lämnar jag min anmälan?

 • Det finns två olika sätt att lämna sin anmälan. Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret, eller ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0774 10 36 44.

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

 • Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.